مستندات

اعزام جهادگران به عراق
اجلاسیه جهادگران فردوس
اعزام جهادگران به کاظمین
اردوی جهادی محله موسی بن جعفر
مسجد فاطمه زهرا(س)
ایستگاه صلواتی(آبان ماه)
اردوی خوشینه مرحله 2
اردوی جهادی فردوس
اردوی جهادی روستای مهدی آباد
اردوی جهادی موسی بن جعفر
اردوی جهادی روستای دستگرد
اردوی جهادی روستای تاج کوه
اردوی جهادی دبیرستان شبانه روزی زهرا مزروعی
اردوی جهادی دبستان شهید حسینی روستای شاخن
اردوی جهادی دبستان شهید باهنر روستای علی آباد طبس مسینا
اردوی جهادی دبستان روستای دستگرد
photo_۲۰۲۳-۰۹-۰۱_۱۵-۲۰-۴۰
اردوی جهادی در روستای افضل آباد بیرجند
اردوی توانبخشی
photo_2023-09-05_17-35-37
اردوی جهادی در روستای دستگرد
اردوی جهادی القور (مرحله اول)