اردو جهادی دستگرد (1402/06/19)

بتن ریزی سقف مسجد روستای القار جمعه(۱۴۰۲/۸/۱۲)

توزیع ۷ کیف مدرسه ای بین دانش آموزان محروم ۱۴۰۲/۰۸/۱۲

بتن ریزی بام مسجد روستای القار . ۱۴۰۲/۰۸/۱۲

نصب در پنجره وسیمان کاری منزل محروم ۱۴۰۲/۹/۱۷

کندن ونصب درب آشپز خانه و گازکشی حسینیه و سیمان کاری انباری

تخلیه یک کامیون آجر برای مسجد روستای القار جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

اردو جهادی شفته ریزی پروژه ساخت منزل محروم روستای افضل آباد 1402/11/13

کمک مؤمنانه گروه جهادی شهید اسدالهی القار به عشایر چادرنشین