تخلیه بار مربوط به زمین چمن مصنوعی و جوشکاری قسمتی از حصار آن جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

دیوار چینی انبار حسینیه روستای مرک و نصب درب آن جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

پخت نان برای موکب ، به عشق سردار دلها پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

جمع آوری و ارسال مقدار ۳۵۰کیلوگرم شلغم برای پخت در موکب به عشق سردار دلها به کرمان پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

سیمانکاری پشت بام حسینیه و لوله کشی وسرامیک کاری خانه محروم در روستای مرک ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

انجام کار جهادی گچکاری ، تکمیل سقف و کف حمام و دستشویی و .... منزل محروم روستای مرک