محفل شهداء جهادی۱۴۰۲/۱۰/۰۷
💠 احداث رمپ جهت عبور ویلچر در مرکز بهداشت جوادیه ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
💠اردوی جهادی مسجد امیرالمومنین (ع) خیابان فرهنگ گچ کاری ، جوشکاری ، کاشی کاری جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
💠 اردوی جهادی صمدی ۸ سیمانکاری بام منزل محروم جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
💠 دعای ندبه جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
💠 کنده کاری و ایجاد محل عبور لوله های بخاری و آبگرمکن در منزل خانواده محروم در حاجی آباد بیرجند
💠 برگزاری اردوی جهادی رنگ آمیزی سالن مدرسه در بیرجند ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
💠 اردو جهادی شفته ریزی پروژه ساخت منزل محروم روستای افضل آباد 1402/11/13
💠 کنده کاری دیوارهای سست و آماده سازی جهت کاشی و سرامیک