کاشی کاری حمام و سرویس خانه محروم درکاظمیه بیرجند(1402/06/19)

مسجد امیر المومنین (ع)، خیابان فرهنگ بیرجند بارگیری و حمل مصالح ساختمان مسجد، جهت ادامه اجرای عملیات عمرانی.۱۴۰۲/۰۷/۲۱

🔹 برگزاری موکب حضرت صاحب الزمان (عج)، در بلوار شهید صیاد شیرازی، ورودی باغ موزه دفاع مقدس.۱۴۰۲/۰۷/۲۷

اردو جهادی افضل آباد چاله کنی پی ساختمان ۱۴۰۲/۰۸/۰۵

تعمیرات بنایی دفتر قرارگاه جهادی انصار الله . ۱۴۰۲/۰۸/۱۹