کار جهادی :دیوار چینی|برق کشی |گاز کشی و کندن لوله فاضلاب مناطق محروم جمعه(۱۴02/07/14)

اردوی جهادی تعمیرات منزل خانواده محروم روستای مرک دیوارچینی،سرامیک کاری،نصب درب و لوله کشی آب منزل محروم جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۱

عملیات سیمان کف چمن مصنوعی در روستای مرک