گچ کاری و سیمان کاری دفتر قرارگاه جهادی انصار الله ۱۴۰۲/۰۹/۱۷

عایق کاری پشت بام، منزل محروم (اهداء رایگان ایزوگام توسط خیر ) ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

گروه جهادی حوزه حضرت ام البنین (س)
اردوی جهادی در حومه بیرجند
اردوی جهادی روستای مهدی آباد