دوخت چادر توسط گروه جهادی ریحانه الحسین پایگاه عقیله (س)1402/10/14

پخت حلوا برای جلسه بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی سه شنبه ۱۲دی ماه ۱۴۰۲