آماده سازی زمین قرارگاه، جهت ذخیره مصالح خیرین
آماده سازی زمین قرارگاه، جهت ذخیره مصالح خیرین

آماده سازی زمین قرارگاه، جهت ذخیره مصالح خیرین

انبار قرارگاه جهادی انصار الله، به مساحت تقریبی ۳۰۰۰ متر مربع جهت ذخیره مصالح آماده بهره برداری گردید.
تشکر ویژه از مسئول محترم بسیج سازندگی استان و همکاران گرامی شان به ویژه جناب آقای فاضلی فرد.۱۴۰۲/۱۰/۰۷
نظر
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.