اختتامیه اولین جشنواره ملی جهادگران خراسان جنوبی
اختتامیه اولین جشنواره ملی جهادگران خراسان جنوبی

اختتامیه اولین جشنواره ملی جهادگران خراسان جنوبی

چهارشنبه👈 ۱۲مهرماه
ساعت👈۸صبح
مکان 👈فرهنگسرای بیرجند
نظر
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.